20 december 2021

Een natuurbegraafplaats in Park21

In het Haarlems Dagblad van zaterdag 18 december jl. staat een interessant artikel van Bart Boele.

Dit betreft een premium artikel, dat niet voor iedereen toegankelijk is. Daarom hier een weergave.

Een natuurbegraafplaats in Park21, dat is een grote wens van uitvaartonderneming Dunweg uit Hoofddorp.

Het bedrijf heeft het initiatief genomen maar vangt bot bij de gemeente Haarlemmermeer, komt Alexander van der Pijl van Dunweg de gemeenteraad van Haarlemmermeer vertellen. Verder dan een gesprek bij het ondernemersloket is hij niet gekomen. ,,Er is geen zicht op een volgende stap bij de gemeente.’’

,,Wij hebben in Koedijk de eerste natuurbegraafplaats van Noord-Holland. De graven gaan op in de natuur. Er is erg veel belangstelling voor’’, aldus Van der Pijl. ,,Recreatie en begraven gaan hand in hand, de graven vallen niet op. We begraven nu overledenen uit Haarlemmermeer in Koedijk of nog verder weg, omdat er hier geen gelegenheid is.’’

Het kost de gemeente niets, benadrukt Van der Pijl. ,,Wij kopen de grond en richten alles in.’’ CDA-fractievoorzitter Erik van der Peet wijst er op dat de huidige begraafplaatsen in Haarlemmermeer geld kosten. In een reactie zegt CDA-wethouder Mariëtte Sedee dat er nu geen beleid is voor natuurbegraafplaatsen. ,,Als de gemeenteraad het wil gaan we een afweging maken.’’ Zo ver is de raad nog niet.

Park21

De begraafplaats komt ter sprake als de gemeenteraad het over de volgende ontwikkelingsstap voor Park21 heeft, het recreatiegebied dat tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep moet komen. Net als de afgelopen 23 jaar – zo lang bestaat het plan al – komt ook nu weer voorman Ton van Schie van de boerenbelangenorganisatie LTO inspreken.

Hij wijst er op dat als een boer ’meebeweegt’ met de plannen van de gemeente hij het risico loopt dat hij land moet afstaan voor Park21. ,,Dat geeft onzekerheid en die hebben we al 23 jaar. Gaat er grond onteigend worden voor de basisstructuur van Park21? Ik ben een trotse Haarlemmermeerse boer en wil mijn bedrijf kunnen voortzetten. Trek de boel vlot voor Park21, maak een haalbare strategie voor de ontwikkeling ervan’’, roept hij de raadsleden op.

Dat de samenwerking met de boeren stroef verloopt herkent wethouder Sedee niet. ,,We zijn regelmatig in gesprek en dan wordt er echt geluisterd’’, zegt ze. Sedee wil af van het ’frame’ dat boeren grond moeten afstaan en wijst er op dat ze de mogelijkheid hebben voor andere activiteiten naast het boerenbedrijf, zoals een camping of bed and breakfast.

Vervuilde grond

De raadsleden zijn vooral te spreken over de beslissing om in Park21 geen heuvels op te werpen die worden gevuld met vervuilde grond uit Amsterdam, zoals eerst het plan was. Daarvoor zou grond van ’industriekwaliteit’ worden gebruikt. Nu is het plan geen heuvels van vier meter hoog te maken, maar niveauverschillen van gemiddeld 75 centimeter. Daarvoor is geen grond van elders nodig ,,want we gaan hier genoeg woonwijken bouwen’’, aldus Sedee, en daarbij komt schone grond beschikbaar.

De leisure-activiteiten worden afgeschaald van 33 naar 20 procent van Park21. Geen grootschalig themapark voor internationale toeristen, maar kleinschalige initiatieven zijn welkom. ,,Wie een jeu de boulesbaan wil aanleggen, moet dan een deel van de inrichting van Park21 voor zijn rekening nemen’’, zoals Sedee zegt.

Uitnodiging

De uitnodigingsplanologie blijft staan: wie een initiatief heeft kan zich melden bij de gemeente die dan kijkt of en waar dat kan worden gerealiseerd. Op die manier zijn er al enkele kleine plannen gerealiseerd, zoals het klimpark langs de Bennebroekerweg bij Hoofddorp. Er waren wel 160 initiatieven bekend, daarvan zijn er nog 80 over. ,,Niet alles is mogelijk’’, aldus Sedee.

De gemeenteraad is nog niet uitgepraat over de nieuwste wending in de Park21-plannen en praat er begin volgend jaar nog een keer over.

 

 

 

Terug naar overzicht

Onze overige vestigingen